U heeft nu een inzicht over hoe de verhandelbare effecten te werk gaan. Echter is dit maar de helft van het verhaal, u moet deze financiële effecten nog op een goeie manier zien te gebruiken, hier komen verschillende zaken bij kijken.


Strategie beleggen


Als belegger is het belangrijk om alleen structureel te beleggen, nooit en te nimmer belegt een belegger zonder reden. Het is de bedoeling om een positie in te nemen, zodra er een aanleiding is waardoor een koers van een aandeel in de toekomst zou kunnen stijgen/dalen. Dit kan zowel een stijg/daling op lange of korte termijn zijn, dit hangt af van het soort nieuws. De bedoeling is dan ook om naar nieuws te zoeken waardoor een aandeel bewegelijk kan worden.

De koers van een effect wordt bepaald door de vraag en aanbod die hiervoor is. Als men een effect massaal inkoopt, dan stijgt de prijs omdat er meer vraag naar het effect is. Bij het tegenovergestelde, een plotseling massale verkoop, is er meer aanbod wat vaak gepaard gaat met minder vraag die voor een prijsdaling zorgt. Zowel koop als verkoop van een effect is een gevolg van een aanleiding. Men koopt/verkoopt altijd met een reden, de reden voor massale aankoop is een (verwachte) stijgende koers en voor verkoop een (verwachte) dalende koers. Deze aanleidingen kunnen zowel een stijging/daling op korte of lange termijn veroorzaken.

Een aantal voorbeelden:

Korte termijn:
Reorganisatie van een bedrijf
Publicatie van kwartaalcijfers
Een veelbelovend nieuw product
Uitbreiding bedrijf

Lange termijn:
Verbeterende economie
Innovatie in een bedrijf
Wetenschappelijke uitvindingen

Om een beter beeld te schetsen nemen wij als voorbeeld het nieuws 'reorganisatie van een bedrijf'.
Als men spreekt over een reorganisatie van een bedrijf, leest u op het eerste gezicht niets verkeerds. Echter betekent dit economisch gezien, dat het slecht gaat met het bedrijf en ze daarom moet reorganiseren omdat het bedrijf met de huidige structuur niet goed functioneert.

Op 30 september kwam ons het artikel aan het licht waarin stond dat het bedrijf Siemens van plan was om banen te schrappen, dit is ook een manier van reorganisatie wat het dus nieuws maakt waardoor een koers zal dalen.


Bron: www.belegger.nl

Wij verwachten hier een daling van de koers omdat door het slecht nieuws beleggers dit aandeel zullen verkopen waardoor het aanbod van dit aandeel stijgt, en gezien het nieuws op 30 september om 8:30 gepubliceerd is verwachten wij de daling op dezelfde dag met een blijvende daling door de dag heen.

Koers Siemens 30 september:Zoals u kunt zien daalt de prijs in een rechte lijn bij opening van de Europese aandelenmarkt. De daling bleef zich verder ontwikkelen naarmate de dag verstreek. Na de beurssluiting stond de koers zelfs ruim 2,5% in de min!


U vindt een lijst van de voornaamste nieuws-sites op onze website onder 'tips, boeken en nieuws-websites'.

U ziet dat de koersen reageren op het economisch nieuws en vrij goed in te schatten zijn. Zodra u weet wat de koop/verkoopreacties van de gemiddelde belegger zijn, kunt u de koers zodanig inschatten dat u op tijd hierop kunt inspelen om zo winstgevend mogelijk te zijn. Er is zowel nieuws die voor veel stijging/daling zorgt als voor weinig. Hier komt het neer op het herkennen van nieuws en schatten of dit voor veel of weinig verandering zorgt. Maar zolang u structureel te werk gaat en uzelf houdt aan het 'AVR-principe', is elke positie die u aangaat fundamenteel onderbouwd.Hierbij moet u vaststellen wat de aanleiding is, bijv. een nieuwsartikel zoals in het siemens-voorbeeld, vervolgens moet u vaststellen wat u kunt verwachten van de koers en tot slot het resultaat die u kunt behalen wanneer u inspeelt op de verwachting. Oefen hiermee door te kijken naar de koersreacties op oude nieuwsartikelen in het nieuwsarchief. Kies een nieuwsartikel uit en bekijk hoe de relevante financiële effecten hierop reageerden. Door de reactiepatronen te begrijpen kunt u in de toekomst inspelen op soortgelijke nieuws. Ga naar het nieuwsarchief.


U kunt hier een voorbeeld vinden van een strategie gebaseerd op fundamentele analyse.

Echter moet u met meerdere zaken rekening houden, wanneer u een positie aangaat. Hier hebben we het over de trend en bewegelijkheid van het aandeel, de market-index waarin het bedrijf staat (bijv. AEX) en evt. landelijke kwartaalcijfers (bijv. CBS-cijfers). Voor u een positie aangaat is het verstandig om de geschiedenis van de koersgang te raadplegen, namelijk of deze bewegelijk is en in wat voor trend de koers zit. Is het een stijgende trend, dan stijgt de koers gemiddeld, is het een dalende trend dan daalt de koers gemiddeld.

Stijgende trend:Dalende trend:Voor opties en futures geldt deze principe ook, maar dan moet u dit toepassen op het lange termijn want deze effecten geven u het recht of de plicht om in de toekomst een onderliggende waarde te kopen of verkopen. Instrumenten waarmee u de koers in de verre toekomst kunt inschatten zijn bijv. de te verwachten economische krimp/groei en de kwartaalcijfers van bedrijven waarin toekomstschattingen worden gemaakt.

Dit brengt ons bij de laatste twee effecten, namelijk forex en grondstoffen. Forex reageren voornamelijk op macro-economisch nieuws, hier denken we aan landelijke en wereldwijde economische cijfers/nieuws. Op 30 september zijn wij het nieuws tegengekomen dat de regering in de Verenigde Staten geen akkoord kon krijgen over de financiering van de overheid. Wij denken dat dit onrust zal veroorzaken op de Amerikaanse financiële markten waardoor de dollarwaarde zal dalen.


Bron: www.belegger.nl

Zoals verwacht stijgt de euro ten opzichte van de dalende dollarwaarde:Onregelmatigheden in een regering of een publicatie van landelijke positieve/negatieve cijfers zorgen voor schommelingen in de koers waarop u kunt inspelen. Zorg er wel voor dat u de agenda in de gaten houdt, zodat u op tijd op de hoogte bent van de landelijke cijfers. De datums worden ruim van te voren bekend gemaakt zodat u er als één van de eersten bij kunt zijn.

Als laatst hebben we de grondstoffen. Voornamelijk reageren grondstofprijzen op vraag en aanbod. Vaak is de economische gezondheid van de grondstofraffinaderijen een goede prijsindicatie. Hierbij spelen de afzet en financiële gezondheid een grote rol. Het is dan ook een must om de afzet van een grondstof goed in de gaten houden want bij een daling van de afzet stijgen de prijzen vanwege het dalende aanbod. Wees ook terughoudend vóór het aangaan van een grondstof positie, neem een moment de tijd om online nieuws te vinden die u een beter inzicht zal geven over waar de prijs van een grondstof zich naar toe beweegt. Stel hierbij ook vast in welke trend deze koers zich beweegt.

Ook kunt u voor een betere analyse van uw winstkansen de fundamentele en technische analyse (FA&TA) gebruiken. Gevorderde beleggers gebruiken een mix van deze twee analysevormen die voor elk anders is. Uw strategie is naar smaak, u gebruikt de strategie welke het beste bij u past. Het is verstandig om altijd een aanleiding te hebben (nieuws-artikel, kwartaalcijfers etc.), om deze dan zodanig te analyseren zodat u een goed fundament hebt.

Fundamentele analyse
U stelt uzelf de vraag; 'Wat moet ik kopen?'. FA kijkt naar de macro-economische situatie (rente/inflatie) en de fundamenten van een bedrijf (balans/winst- en verliesrekening). Hierbij kijkt men naar de gezondheid van het bedrijf en de landelijke economie. Vooral wordt er gekeken naar de kwaliteit van het management en de te verwachten groei/winst van het bedrijf.

Technische analyse
U stelt uzelf de vraag; 'Wanneer moet ik kopen?'. Met behulp van het bekijken/herkennen van koersgrafieken en/of door berekeningen los te laten op historische koersen, probeert men een beeld te schetsen van het waarschijnlijke koersverloop. Voor een technische analist zijn het de koersgrafieken die tellen. De analist gaat ervan uit dat het resultaat van het fundamentele en vraag/aanbod in de koers terugkomt. Beleggers hebben vaak de neiging om hetzelfde te reageren dus de geschiedenis herhaald zich. Door koerspatronen te herkennen probeert deze dan een koersschatting te maken voordat er werkelijk koersstijging/daling plaatsvindt.

Aangeraden is het om ruim van te voren het internet af te speuren naar nieuwtjes, zodat u zo vroeg mogelijk een positie kunt aangaan waardoor uw winst maximaal zal uitpakken. Het is verstandig om elk effect waar u een aanleiding voor heeft gevonden, op kladblok te noteren met een cijfer (1, 2 of 3) die het slagingspercentage weerspiegeld. Een 1 voor 'twijfelachtig' tot een 3 voor 'bijna gegarandeerd'.Risicomanagement


Er gaan risico's gepaard met de grote kans dat u winst zult maken. Daarom is het belangrijk om ten alle tijden structureel te werk te gaan zodat uw kans op verlies minuscuul en u kans op winst optimaal is. Beleggen op basis van emoties is een absolute afrader, nooit handelen uit wraakgevoelens nadat u een verlies heeft gemaakt, nooit handelen in een effect waarvan u simpelweg 'het gevoel' van heeft dat deze zal stijgen/dalen.
Om uw verlies te beperken zijn er de stop-systemen. Deze bestaan uit de stop-loss, stop-limit en de trailingstop. Hierbij sluit de broker automatisch uw positie af. U kunt deze zowel voor u de positie aangaat als tijdens het aanhouden van de positie instellen.- De stop-loss (sluiten bij verlies) geeft u de mogelijkheid om een waarde in te stellen waardoor u maar een vooraf vastgestelde bedrag kunt verliezen. Dit is handig wanneer u door bijv. omstandigheden niet altijd uw laptop kunt bemannen. De broker sluit de positie automatisch waardoor u nooit meer kunt verliezen dan dragelijk voor u is.
- De stop-limit (sluiten bij winst) geeft u de mogelijkheid om een waarde in te stellen zodat bij afwezigheid, de broker uw positie automatisch afsluit wanneer deze in een bepaalde winstpositie staat, zodat u de winst pakt voordat de koers eventueel zou dalen.
- De trailing-stop is een stop-loss die zich mee omhoog beweegt wanneer de koers stijgt. Als de koers van een effect €10 bedraagt, en u zet de trailing-stop in op 4 pips waar elke pip voor een waarde staat van 50 cent, dan sluit de broker uw positie af op €8 als deze is gedaald vanaf €10.
4 (pips) x 50 cent is 2 euro, €10 - €2 = € 8. Maar wanneer de koers zou stijgen naar €13 en hieruit zou dalen, dan sluit de broker deze af op €11 omdat de trailing-stop meebeweegt. Beweegt de koers omhoog, dan beweegt de trailing-stop mee.

Wij raden aan om elke positie die u aangaat te noteren, hierbij noteert u de naam, tijdstip, aanleiding, hoeveelheid en de prijs van koop en verkoop. Wanneer u een verlies zou maken kunt u hiermee nalopen wat er mis is gegaan. Van eigen ervaring leert men het meest.


Openingstijden financiële beurzen


De grootste aandelenbeurzen zijn de Europese, Amerikaanse en Australische beurs. Allen zijn ze doordeweeks geopend en 's weekends gesloten. Echter delen de verschillende beurzen de openingstijden niet. Vanwege het tijdsverschil hebben deze verschillende openingstijden. Strategisch is het verstandig om een half uur vóór de beursopening erbij te zijn zodat u ruim de tijd heeft om uw posities te bepalen.

Europese aandelenbeurs: 09.00 t/m 17.30
Amerikaanse aandelenbeurs: 15.30 t/m 22.00
Australische aandelenbeurs: 02.00 t/m 08.00

De market-indices zijn meestal eerder open, dit verschilt echter per land. De AEX-index opent een uur voor de Europese aandelenbeurs. Hiermee zou u al kunnen inschatten wat de Nederlandse aandelenmarkt zal gaan doen, gezien de AEX de 25 meest verhandelde aandelen als onderliggende waarde heeft. Integendeel kennen de forex flexibele tijden, deze zijn 24 uur per doordeweekse dag, verhandelbaar. Wel moeten we erbij vermelden dat het verstandig is om als beginner maar één markt te volgen. Zodra u deze goed kunt inschatten en weet wat er speelt kunt u eventueel een andere markt erbij volgen.


Checklist


Zoals u weet is het als belegger van belang om alles van te voren te plannen om elke kans en risico op verlies te minimaliseren. Dat is de reden dat wij een checklist hebben opgesteld, als doel om elk vlak te dekken zodat u elke positie met een goed gevoel kunt nemen. Het is dus erg belangrijk om u hieraan te houden, wij snappen dan ook wel dat u er niet elke keer aan kunt houden maar probeer wel uzelf zo goed mogelijk aan de checklist te houden.

Checklist afvinken vóór elke positie:

- Vind nieuws (nieuwsartikelen/kwartaalcijfers land of bedrijf etc.) waardoor koers bewegelijk kan worden.
- Combineer nieuws(aanleidingen) met landelijke/continentale/wereldwijde nieuws en market-index.
- Stel evt. een fundamentele analyse op.
- Stel evt. een technische analyse op.
- Stel vast, wanneer het stijgen/dalen van koers begint, en of de beurzen dan wel open zijn.
- Kijk kritisch naar de transactie.
- Indien kans op rendement, plaats order (bestelling vóór opening beurs) of neem een positie in en blijf deze volgen, gebruik hierbij minimaal een stop-loss of trailing-stop.
Na het openen van een positie is het verstandig om relevante nieuws in de gaten te houden.

Tot slot leggen wij absoluut de nadruk op dat u zich ten alle tijden moet houden aan het structureel beleggen!Klik hier voor tips, boeken en nieuws-websitesNavigeer
1. Begrippenlijst
2. Aandelen en CFD's
3. Forex en grondstoffen
4. Futures, opties, indices en trackers
5. Beleggen in de praktijk en strategieën

Leren beleggen

Live koersen