Algemeen


De complete inhoud van LeerOnlineBeleggen.nl is zo accuraat mogelijk samengesteld en bevat eigen perspectieven over de gehele aangeboden informatie. LeerOnlineBeleggen.nl is niet aansprakelijk voor financiële schade, fouten of onjuistheden als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie.
De cursus is eigendom van LeerOnlineBeleggen.nl en is copyright-beschermd zoals de algehele website.Doeleinden website


LeerOnlineBeleggen.nl heeft als doel u informatie te verschaffen. Deze website heeft geen winstgevend doel en wordt geheel onderhouden door vrijwilligers.Disclaimer


LeerOnlineBeleggen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder kennisgeving per direct door te voeren op haar site, dit geldt voor al de inhoud dus ook voor de algemene voorwaarden. Het kan voorkomen dat informatie op deze website onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele uitingen of berichten die via de website naar gebruikers geuit worden. LeerOnlineBeleggen.nl sluit alle aansprakelijkheid voor directe en indirect opgelopen schade uit, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de website.

De informatie op de website is deels geschreven op basis van eigen ervaringen. LeerOnlineBeleggen.nl is daarom ook niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen die voortvloeien uit de adviezen die op de website worden gepubliceerd. LeerOnlineBeleggen.nl is ten alle tijden niet aansprakelijk voor de geleden (financiële) schade, met als oorzaak de geboden informatie op deze website. Wij bieden dus ook geen garantie op eventuele winst uit beleggingen.

De aangeboden externe broker op LeerOnlineBeleggen.nl is geen eigendom van LeerOnlineBeleggen.nl en we zijn ten alle tijden niet aansprakelijk voor eventuele geschillen van welke inzake dan ook, tussen consument en broker. Alle aansprakelijkheid is voor de betreffende partner.

Bij het bezoeken van deze website gaat u geheel akkoord met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina zijn opgesteld.

Leren beleggen

Live koersen