Redactie ABM Financial News - Vrijdag 3 februari 2017, 16:12 uur

Vastgoedfonds Wereldhave heeft in 2016 een hoger direct resultaat geboekt, met name vanwege hogere huurinkomsten door de overname van negen winkelcentra in 2015. Dit meldde het Nederlandse vastgoedfonds vrijdag voorbeurs.


Het vastgoedfonds stelt over 2016 een dividend voor van 3,08 euro per aandeel, versus 3,01 euro een jaar eerder.

Wereldhave boekte in 2016 een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 151,0 miljoen euro, versus 133,7 miljoen euro een jaar eerder.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 30,2 miljoen euro negatief, tegenover 29,9 miljoen euro negatief in dezelfde periode een jaar eerder.

Daarmee noteerde het totale beleggingsresultaat, de som van het direct en indirect resultaat op 120,8 miljoen euro, in vergelijking tot 103,8 miljoen euro een jaar eerder.

De winst per aandeel steeg 7 procent tot 3,45 euro per aandeel. Het concern voorspelde zelf een groei van 6 tot 9 procent, waarbij het concern aan de onderkant van deze bandbreedte zou uitkomen.

De bezettingsgraad kwam ultimo december uit op 95,5 procent, versus 93,8 procent eind september 2016.

Outlook
Voor 2017 voorziet het concern een winst per aandeel variërend van 3,40 tot 3,50 euro. Het resultaat zal worden gedrukt door eenmalige reorganisatiekosten van circa 1,5 miljoen euro.

Half januari kondigde het concern een ingrijpende reorganisatie aan, waarbij het vastgoedfonds meldde door te gaan met het verhogen van de efficiency en het verlagen van de kosten. Dit zal onder andere gerealiseerd worden door een reductie van het personeelsbestand middels het verlagen van het aantal voltijdbanen bij de Nederlandse organisatie van 73 eind 2016 naar een maximum van 53.

Voor de eerste helft van het huidige boekjaar voorziet Wereldhave desinvesteringen van ten minste 50 miljoen euro. Wereldhave herhaalde vrijdag zich in 2017 te richten op de verdere optimalisatie van de portefeuille en rotatie van de activa.

De kostenbesparingen die met de reorganisatie worden gerealiseerd moeten vanaf 2018 gaan bijdragen aan het directe resultaat, aldus het concern. Het dividend blijft in 2017 naar verwachting stabiel op 3,08 euro.

JPMorgan Cazenove spreekt van solide resultaten waarbij het direct resultaat in lijn was met de verwachtingen. De analisten van de bank zijn ingenomen met de duidelijke route van het management voor de periode 2017 - 2019, waaronder een stabiele winst per aandeel en dividend in 2017. Tot slot spreken de analisten van een aantrekkelijke waardering van het aandeel ten opzichte van sectorgenoten, waarbij de resultaten het Overwogen advies bevestigen. JPMorgan hanteert een koersdoel van 55,00 euro. Analist Jaap Kuin van ING noemde de resultaten keurig maar de groeivooruitzichten niet inspirerend.

Het aandeel Wereldhave noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,5 procent hoger op 40,96 euro.

Leren beleggen

Live koersen