Redactie ABM Financial News - Vrijdag 3 februari 2017, 11:57 uur

De Amsterdamse beurzen noteren vrijdag richting het einde van de ochtendhandel hoger. De AEX index won 0,6 procent op 484,93 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen. De AScX noteerde een plus van 0,2 procent.

Vermogensbeheerder Han Vermeulen van Aberfeld Asset Management sprak van een opvallend positief gestemd Damrak. "En dat terwijl er toch de nodige twijfel in de markt rees over de houdbaarheid van de hoogte van de diverse noteringen. Mocht het banenrapport van de Verenigde Staten van vanmiddag beter uitpakken dan voorzien, dan zal dat zijn gunstige uitwerking op de AEX en de dollar niet missen", aldus Vermeulen.

Uit de eurozone kwam vrijdagmorgen een flinke serie inkoopmanagersindexen voor de dienstensectoren van de belangrijkste eurolidstaten en ook het Verenigd Koninkrijk. De bedrijvigheid binnen de dienstensector in Spanje groeide in januari in een lager tempo, Italië groeide in een fractioneel hoger tempo, in Frankrijk was sprake van een duidelijke toename, maar in Duitsland vertraagde de dienstensector. De index voor de eurozone als geheel bleef stabiel. Het Verenigd Koninkrijk liet bij deze index een daling zien.

Later volgen nog de detailhandelsverkopen van de eurozone over december, de inflatie uit Italië van januari en naast het banenrapport van de Verenigde Staten, twee Amerikaanse inkoopmanagersindexen voor de dienstensector over januari en de fabrieksorders over december.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate bewoog 0,4 procent hoger op 53,72 dollar, terwijl een april-future Brent 0,3 procent steeg op 56,75 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0744. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0761 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0758 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter werden de winsten breed gedragen met aan kop Aegon dat 1,8 procent won. Ook Heineken presenteerde een winst van 1,8 procent.

Verlies was vrijdag weggelegd voor het aandeel ArcelorMittal, dat donderdag nog duidelijk positief in de belangstelling stond. Vrijdag ging er 2,2 procent van de koers af.

Van de Midkapfondsen was het beeld eensluidend als bij de AEX met over een relatief breed front plussen. ASR Nederland deed het hiet het beste met een winst van 1,6 provent, waarna de winsten al snel terugvielen tot onder het procent. Verlies was er voor BE Semiconductor Industries dat 0,5 procent zakte en Air France-KLM waar 1,3 procent vanaf ging.

Wereldhave boekte in 2016 een hoger direct resultaat, met name vanwege hogere huurinkomsten door de overname van negen winkelcentra in 2015. Het vastgoedfonds stelt over 2016 een dividend voor van 3,08 euro per aandeel, versus 3,01 euro een jaar eerder. Voor 2017 voorziet het concern een winst per aandeel variërend van 3,40 tot 3,50 euro. Het resultaat zal worden gedrukt door eenmalige reorganisatiekosten van circa 1,5 miljoen euro. De kostenbesparingen die met de reorganisatie worden gerealiseerd moeten vanaf 2018 gaan bijdragen aan het directe resultaat, aldus het concern. Het dividend blijft in 2017 naar verwachting stabiel op 3,08 euro. Wereldhave noteerde 1,1 procent hoger.

WDP presteerde in 2016 grotendeels conform verwachting, maar de netto actiefwaarde bleek wel fors lager uitgekomen dan analisten hadden verwacht. De netto actiefwaarde per aandeel was per 31 december 2016 48,40 euro, tegenover 41,50 euro eind 2015. KBC Securities rekende echter op 54,90 euro per aandeel. In 2017 wil de groep 5,35 euro nettowinst per aandeel halen en in 2018 mikt het vastgoedbedrijf op 5,85 euro. Dit is naar eigen zeggen conform de doelstellingen in het groeiplan 2016-2020. Het dividend zou 5 procent per jaar moeten stijgen. WDP ging in koers met 0,7 procent omhoog.

Bij de kleinere fondsen bleef het aantal verliezers ook beperkt, zij het dat er wel iets meer fondsen een min lieten zien dan bij de andere twee indexen. AMG Advanced Metallurgical Group zakte 1,8 procent, Telegraaf Media Group daalde 1,2 procent en Nedap verloor 0,9 procent. De grootste winst ging naar Heijmans, waar 1,5 procent bij kwam en ICT Group, de laatste dagen de gebeten hond, met een plus van 1,4 procent.

De raad van commissarissen van ForFarmers nomineerde Cees de Jong als lid. De nominatie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van het concern tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, die staat geagendeerd op 26 april 2017. Het aandeel noteerde vrijdag een winst van 1,1 procent.

Pharming gaat nog eens ruim 7,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven aan houders van aflosbare obligaties die deze hebben geconverteerd in het kader van de aflossing van deze leningen. Deze aanvullende conversie vond plaats tegen de conversieprijs van de aflosbare obligaties van 0,289 euro per aandeel. De nieuwe aandelen vertegenwoordigen 1,62 procent van het uitgebreide uitstaande aandelenkapitaal. Na deze uitgifte omvat het uitstaande aandelenkapitaal van Pharming 473.969.672 aandelen. Pharming noteerde vrijdag 0,3 procent lager.

Source Group houdt op 9 februari een buitengewone aandeelhoudersvergadering. In de vergadering wordt de fusie met HeadFirst ter goedkeuring aan aandeelhouders voorgelegd. Ook zal over een statutenwijziging worden gestemd, waarin wordt voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigingen in HeadFirst Source Group. Gert-Jan Schellingerhout wordt aangesteld als CEO van het gefuseerde bedrijf, terwijl Henk Zwijnenburg de rol van CFO zal bekleden. Source noteerde een winst van 4,2 procent.

TIE Kinetix haalde in januari dit jaar voor 1,3 miljoen euro aan orders binnen, bestaande uit zowel opdrachten voor nieuwe klanten als de verlenging van contracten met bestaande klanten. TIE Kinetix noteerde 5,8 procent hoger en was daarmee de sterkste stijger onder de lokaal genoteerde aandelen.

Leren beleggen

Live koersen