Redactie ABM Financial News - Dinsdag 27 december 2016, 16:12 uur

Ordina, sinds de nazomer van 2014 een aandeel dat flink met de nek werd aangekeken, heeft zich in 2016 zeer opmerkelijk hersteld waardoor het aandeel al weer ruimschoots boven de koers noteert voor de grote koersval begon.

Voor Ordina leek in de eerste helft van 2014 niet zo gek veel aan de hand. Het relatief nieuwe management was druk doende met innovatie en verjonging en gericht op de toekomst. Een kink in de kabel werd een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Dat benaderde de ict-dienstverlener met de mededeling dat het beschikte over aanwijzingen dat Ordina betrokken was geweest bij het binnenhalen van overheidsopdrachten via de hulp van ambtenaren die nauwe banen onderhielden met het bedrijf.

Ordina startte een intern onderzoek, Zembla bereidde ondertussen een uitzending voor waarin begin oktober twee hoogleraren aan het woord kwamen. Eén daarvan meende de vergelijking met de bouwfraude te mogen maken, "gesteld dat het allemaal waar is, wat er wordt beweerd".

Koers maakt vrije val

De koers van het aandeel kwam de dag na de uitzending in een vrije val terecht, het bedrijf moest flink aan de bak om de schade te beperken. Het zittende bestuur moest duidelijkheid zien te krijgen over een periode van voor hun eigen bestuursperiode.

Het interne onderzoek leverde één mogelijke aanwijzing op dat er iets onrechtmatig heeft plaats gehad. Een vertegenwoordiging van Zembla meldde kort na de uitzending in een vraaggesprek op de radio nog dat er sprake was een spreekwoordelijk topje. Nadien bleef het stil.

De koers van het aandeel deed er bijna twee jaar over om de ellende achter zich te laten.

Ordina kampte ondertussen met een overheidsmarkt die niet mee zat, terwijl circa een derde van de omzet juist uit de publieke sector komt.

De koersval na Zembla bracht het aandeel in eerste instantie op circa 1,30 euro, maar uiteindelijk werd in februari een laagste koers genoteerd van 0,77 euro. Vanaf dat moment leken beleggers het wel mooi te hebben gevonden. In mei van dit jaar stond het aandeel weer op 1,30 euro, in juni op circa 1,60 en in oktober op 2,45 euro.

Dat niveau bleek, met een teleurstellende omzetontwikkeling in het derde kwartaal, niet houdbaar. Richting het einde van het jaar lijkt het aandeel te gaan sluiten op circa twee euro.

Vertrek van bestuurders
Tijdens het jaar verloor Ordina zijn CEO en CFO. Topman Stépan Breedveld kondigde in september zijn vertrek aan, nadat in april financieel directeur Jolanda Poots-Bijl dit al deed en zij medio september daadwerkelijk opstapte. Breedveld verklaarde dat de vervolmaking van de transformatie van Ordina een natuurlijk moment was om te vertrekken.

De tandem werd vervangen door de inmiddels aangetreden Annemieke den Otter als CFO en Jo Maes als CEO. Die laatste komt pas op 1 april als topman in beeld, omdat Breedveld de jaarcijfers over 2016 nog voor zijn rekening neemt.

NIBC liet weten Maes als een geschikte opvolger te beschouwen. Maes heeft volgens de analisten van NIBC succesvol de activiteiten van Ordina in België geleid, waar een sterke groei heeft plaatsgevonden in de afgelopen kwartalen. Het zal volgens de marktvorsers echter wel een uitdaging worden om de "aanhoudend zwakke" overheidsactiviteiten weer op de rit te krijgen.

Ook ING wees op het sterke track record van Maes en noemde het vertrek van Breedveld een bevestiging dat de omvorming van Ordina zijn eindfase nadert.

Het aandeel Ordina noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 1,98 euro. Over heel 2016 resteert per saldo een rendement van 86,2 procent.

Leren beleggen

Live koersen