Redactie ABM Financial News - Dinsdag 6 december 2016, 17:51 uur

De markt onderschat de groeiperspectieven van Gemalto, waardoor de koers van het aandeel op het laagste punt van dit jaar staat. Dit zei CEO Philippe Vallée dinsdag tegen ABM Financial News.

Beleggers kijken volgens de topman te veel naar de tegenwind die Gemalto ondervindt op het vlak van SIM-kaarten. Deze markt is echter nog maar goed voor een vijfde van de groepsomzet, terwijl de andere segmenten volgens Vallée duidelijk betere groeivooruitzichten bieden.

"Deze groeiperspectieven moeten we benadrukken", aldus Vallée. In het najaar van 2017 zal Gemalto de markt bijpraten over de ambities voor na 2017.

Kort na het wisselen van de wacht op 1 september jongstleden, CEO Olivier Piou maakte toen plaats voor zijn collega Philippe Vallée, gaf Gemalto een winstwaarschuwing af.

In 2017 wilde de digitale beveiliger een operationele winst behalen van 660 miljoen euro. Dit bleek, waar menig analist al voor waarschuwde, een brug te ver. Vallée stelde op 28 oktober dit jaar de doelstelling neerwaarts bij naar 500 miljoen tot 520 miljoen euro, hetgeen nog eens flink lager was dan de circa 550 miljoen euro waarop het analistencorps gemiddeld rekende.

Vallée schreef de winstwaarschuwing toe aan drie oorzaken. Allereerst de zogenoemde EMV betaalkaarten in de Verenigde Staten. In 2013 gaf Gemalto een winstverwachting voor 2017 af van 600 miljoen euro, welke na de overname van Safenet in 2014 werd verhoogd naar 660 miljoen euro. Gedurende de daaropvolgende jaren kreeg Gemalto te maken met zowel mee- als tegenvallers.

In september oordeelde Gemalto dat de Amerikaanse markt voor betaalkaarten "onvoldoende voorbereid" was en er een pas op de plaats moest worden gemaakt. Even daarvoor had Visa geoordeeld dat het allemaal te snel ging, aldus Vallée, en als nieuwe streefdatum werd april 2018 door de creditcardmaatschappij in de boeken gezet om de migratie naar de nieuwe EMV-betaalkaarten te hebben afgerond.

Het gevolg van het nieuwe tijdspad was volgens Vallée dat er geen nieuwe opdrachten binnenkwamen en bestaande afspraken op de lange baan werden geschoven.

Een dergelijk migratieproces kost volgens de CEO vermoedelijk vier tot vijf jaar. China, een markt die technisch goed vergelijkbaar is met de Amerikaanse, vereiste vier jaar. Inmiddels is de Amerikaanse markt twee jaar onder weg, benadrukte Vallée.

In het derde kwartaal kende Gemalto een krimp van 3 procent voor betaalkaarten en voor het lopende vierde kwartaal rekent Vallée op een vergelijkbare krimp. Voor de komende jaren voorziet de CEO een opwaartse trend voor de EMV-betaalkaarten met een jaarlijkse groei van 4 tot 5 procent. Zonder de nodige tegenslagen zal het evenwel niet gaan, waarschuwde de CEO.

Maar niet alleen op het vlak van EMV-betaalkaarten ondervond Gemalto tegenwind. Ook bij SIM-kaarten liggen "lastige kwartalen in het verschiet" volgens de topman, onder meer als gevolg van de overheidseisen in bijvoorbeeld Afrika waar tegenwoordig ook voor prepaid SIM-kaarten een identificatieplicht geldt.

Positief is volgens Vallée de ontwikkeling van de eSIM-kaart, dat extra beveiliging biedt en tevens eenvoudiger te integreren is in apparaten om zo the internet of things beter mogelijk te maken. De topman van Gemalto benadrukte dat dit een additionele markt is ten opzichte van de reguliere SIM-kaart sector en niet zo zeer een vervanging. Vanaf 2018 zal deze additionele markt volgens Gemalto “aanzienlijk” bijdragen aan de groepsomzet.

Naast de tegenwind bij de betaalkaarten en de SIM-kaarten noemde Vallée ook de noodzaak om te investeren in de toekomstige groei een belangrijke factor waarom de eerder afgegeven winstverwachting voor 2017 niet zal worden gehaald. De nieuwe topman wil investeren in the internet of things en de takken Government en Enterprises. Nu niet investeren betekent volgens de CEO over een paar jaar de rekening betalen.

2016
Ondanks de winstwaarschuwing voor 2017 ligt Gemalto dit jaar volgens Vallée goed op koers om de beoogde 1,5 procentpunt hogere bruto marge te kunnen genereren, die zal leiden tot een hoger operationeel resultaat dan in 2015.

Overnames
Dit jaar trachtte Gemalto om Morpho, de beveiligingstak van het Franse Safran, over te nemen. Een deal die volgens de meeste analisten een goede zet zou betekenen voor Gemalto, mits de prijs niet te hoog zou uitvallen.

Safran rekende bij het begin van het verkoopproces op een opbrengst van circa 2 miljard euro, maar de combinatie Advent/Oberthur lijkt bijna 2,5 miljard euro neer te tellen voor het onderdeel. "Een erg erg hoge prijs", aldus Vallée.

Gemalto was volgens Vallée met name geïnteresseerd in de biometrische activiteiten van Morpho, hoewel de topman ook met de andere activiteiten wel plannen zei te hebben. Biometrie is volgens de CEO vooral een belangrijke vereiste in het zakendoen met overheden, hoewel er zeker ook commerciële doeleinden zijn.

Nu een overname van Morpho van tafel lijkt, blijft Gemalto om zich heen kijken naar eventuele andere kandidaten. Tot een potentiële prooi zich aandient zal het Franse beveiligingsbedrijf zelf blijven investeren in biometrie en partnerships blijven sluiten. Een overname zou de ontwikkelingen evenwel kunnen versnellen, voegde Vallée toe.

Momenteel hanteert Gemalto een schuldratio (nettoschuld/EBITDA) van 1,0 tot 1,5, hetgeen ruimte biedt voor overnames. Eind juni bedroeg de ratio minder dan 1.

Wel merkte Vallée op dat een overname van Morpho voor 2,3 miljard tot 2,4 miljard euro aan de absolute bovenkant van de mogelijkheden van Gemalto ligt en gepaard zou zijn gegaan met het ophalen van vers kapitaal. Evenwel een acquisitie tot circa 2 miljard euro zou behapbaar zijn.

In de speurtocht naar eventuele overnames gebruikt Gemalto een zogenoemde 'heatmap', waarin niet alleen biometrie, maar ook de segmenten banking en enterprises zijn vertegenwoordigd.

Op een groen Damrak, dat vanochtend door een gongslag van Vallée werd geopend, handelde het aandeel Gemalto dinsdagmiddag 2,0 procent hoger op 48,99 euro.

Leren beleggen

Live koersen