Redactie ABM Financial News - Donderdag 3 november 2016, 16:10 uur

ING Groep heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen met hogere marges en hogere fee-inkomsten, terwijl de buffer groeide omdat de bank minder kapitaal opzij hoefde te zetten voor Nederlandse hypotheken. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de bank.


De sterker dan verwachte winstcijfers werden donderdag enthousiast ontvangen door beleggers. Het aandeel steeg met bijna 5 procent, waarna de winst deels weer werd ingeleverd. In de namiddag stond nog een plus van ruim 3 procent op de borden.

Kwaliteitsbank
ING rapporteerde een nettowinst van 1,35 miljard euro, een kwart meer dan een jaar eerder. Het onderliggende resultaat voor belastingen steeg ook met een kwart tot 1,88 miljard euro, hetgeen ruim boven de gemiddelde verwachting van analisten van 1,56 miljard was.

De grootste meevaller zat in de netto rentebaten, die met 8 procent stegen tot 3,38 miljard euro, waar vooraf gerekend werd op 3,27 miljard euro. Ook de fee-inkomsten stegen sterker dan verwacht, met 15 procent tot 605 miljoen euro.

Analisten van Deutsche Bank noemden de cijfers zeer sterk over de hele linie en loofden ING. "Een kwaliteitsbank die steeds weer positief weet te verrassen in een uitdagend klimaat."

De voorzieningen voor slechte leningen van ING kwamen uit op 265 miljoen euro, wat lager was dan in het tweede kwartaal. Volgens Deutsche Bank was dit de zesde meevaller op rij.

Ook KBC Securities noemde de cijfers zeer sterk, ondanks tegenvallende resultaten bij de Belgische retailbank, waar de winst onverwacht met 17 procent daalde. Analist Matthias de Wit van het Belgische beurshuis verhoogde zijn koersdoel van 11,60 naar 12,50 euro. De marktvorser handhaafde het Houden advies, omdat hij het aandeel redelijk gewaardeerd vindt.

Kosten topprioriteit
De winstdaling in België werd goedgemaakt door de retailbank in Nederland, waar de onderliggende winst een kwart hoger uitviel op 542 miljoen euro, mede dankzij kostenbesparingen.

Een verdere daling van de kosten, als percentage van de inkomsten, is de absolute topprioriteit in de komende tijd, benadrukte CEO Ralph Hamers donderdag in een telefonische toelichting aan analisten.

ING wil naar een niveau van 50 tot 52 procent in 2020. Dat niveau werd in 2015 al bijna bereikt, als de stijgende kosten voor regelgeving, waaronder bijdragen aan garantiestelsels en andere bankenheffingen, niet worden meegeteld.

ING kondigde recent een reorganisatieronde aan, waarbij in Nederland en België duizenden banen verdwijnen, omdat de bank inzet op digitaal bankieren en het uitgebreide kantorennetwerk in België drastisch uitdunt.

Seizoensmatige dip

Het leningenboek van ING bleef groeien in de kernportefeuilles, met 3,6 miljard euro. Deze groei was wel fors lager dan de 22 miljard euro over de eerste helft van het jaar, door aanhoudende krimp bij de Nederlandse hypotheken en een seizoensmatige dip in de export- en handelsfinancieringen.

CEO Hamers sprak van een seizoenseffect bij de zakenbank, dat volgens hem niet kon worden gerelateerd aan de zwakke economische groei in Europa. "Ons Industry Lending-bedrijf leent uit over de hele wereld. We zijn dus niet afhankelijk van de EU. Daarbij zijn we actief in sectoren waar nog steeds in geïnvesteerd wordt. Ik zie dan ook geen reden om af te wijken van ons plan om het leningenboek met 3 tot 4 procent per jaar te laten groeien."

Risicowegingen
Sommige analisten waren verrast dat de groei van het leningenboek samenging met een relatief sterke daling van de risicogewogen balans, waardoor de kapitaalbuffer niet verzwakte, maar juist verstevigde. De kapitaalbuffer steeg hierdoor van 13,1 procent naar 13,5 procent.

Dit is echter geen trend waarop de analisten kunnen vertrouwen, benadrukte ING. "Je kunt niet aannemen dat het leningenboek blijft groeien terwijl de risicogewogen balans stabiel blijft," zei chief risk officer Wilfred Nagel.

De relatief sterke daling van de risicogewogen balans was deels te danken aan de lagere risicoweging voor de grote Nederlandse hypothekenportefeuille. Door de modellen te updaten met de nieuwste gegevens kon deze weging verder worden verlaagd van 14 procent naar 12 procent.

Die daling zou in de toekomst weer teniet kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld door strengere regels voor minimale risicowegingen. "Dat kan zo weer de andere kant opgaan", aldus Nagel.

Basel 4
ING waarschuwde de analisten dat de versoepeling van de gevreesde 'Basel 4'-kapitaaleisen, aangekondigd in de media, nog geen voldongen feit is. Europese toezichthouders eisen van de internationale regelgevers van het Bazels Comité dat de kapitaaleisen voor banken hierdoor met niet meer dan 10 procent zullen stijgen.

De huidige voorstellen gaan daar echter nog altijd ruim overheen, zei CFO Patrick Flynn. De financieel directeur liet enige vrees doorschemeren dat de discussie dit jaar nog niet zijn uitgekristalliseerd, zoals ING eerder wel hoopte. "Bij de vierdekwartaalcijfers zullen we meer weten. Maar hoe definitief dat zal zijn, moeten we afwachten."

Vooruit denken
De trend blijft vooralsnog dat de kapitaaleisen blijven stijgen. ING rekent op een gestage toename van strengere regels in de komende jaren, zei CFO Flynn.

Op het vlak van opwaardering van kredieten is de trend nog wel positief, met een hogere kwaliteit van nieuwe leningen en enige verhoging van de kredietwaardigheid van de bestaande portefeuilles. "Daar zijn nog wel wat meer positieve effecten te verwachten", zei de financieel directeur.

CEO Hamers temperde tot slot de hoop dat de meevallende winstcijfers zich zullen vertalen in een snellere stijging van het dividend. "We hebben kapitaal nodig voor een sterke buffer, en wat heel belangrijk is, voor de leningengroei. We denken dat het dividend daardoor langzamer zal stijgen dan de winst per aandeel."

Leren beleggen

Live koersen