Redactie ABM Financial News - Woensdag 20 juli 2016, 16:14 uur

Grondpersoneel van KLM bereidt acties voor na het uiteenvallen van de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden, waarbij vakbonden vanwege het vooruitzicht van aanhoudende winstgevendheid voor Air France-KLM niet langer lijken te willen instemmen met loonbevriezingen.

Na stakingen over arbeidsvoorwaarden bij de Franse tak, die de luchtvaartgroep op drukke momenten voor de luchtvaartmaatschappij, zoals bij het EK-voetbal, duur kwamen te staan, is het moment weer gekomen voor nieuwe CAO-onderhandelingen bij het grond- en cabinepersoneel van KLM.

De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij zette over 2015 voor het eerst in jaren een winst neer, en vakbonden lijken niet meer in te willen stemmen met een loonbevriezing, zoals in de afgelopen jaren.

"We verwachten een fors hogere operationeel resultaat, die misschien wel richting de 1 miljard euro gaat lopen", zei Zakaria Boufangacha van FNV Luchtvaart, die zo'n 4.000 leden van het 14.000 tellende grondpersoneel bij KLM vertegenwoordigt. "Het is nu tijd om een beetje weer te investeren in het personeel".

Air France-KLM behaalde vorig jaar een nettowinst van 118 miljoen euro, versus een nettoverlies van 225 miljoen euro in 2014. De bestuurders van de luchtvaartgroep waarschuwden in reactie op de winst dat verdere kostenbesparingen essentieel blijven vanwege geopolitieke spanningen en een hoge capaciteit in de markt, die het voordeel van lagere brandstofprijzen naar verwachting aanzienlijk zullen inperken.

In dit verband stelde KLM, volgens Boufangacha, een loonsverhoging van 1 procent voor vanaf 1 januari 2018. Het FNV wil een loonsverhoging op zijn minst naar voren getrokken zien worden.

In een lijst met eisen verstuurd aan KLM, die verder betrekking heeft op het aanbieden van een dienstverband aan het oplopende aantal uitzendkrachten, heeft FNV de luchtvaartmaatschappij vijf dagen bedenktijd gegeven voor de vakbond met acties komt. Stakingen zijn in Nederland geen voor de hand liggend middel.

Weliswaar stemden meer dan driekwart van de 200 aanwezige leden na het uiteenvallen van de onderhandelingen met KLM op dinsdag voor acties, zei Boufangacha.

Boufangacha, die zich niet kan herinneren wanneer voor het laatst werd gestaakt in Nederland, voegde toe dat stakingen niet uitgesloten worden, maar zei dat die in de drukke zomerperiode niet aan de orde zijn.

Naast het grondpersoneel stuitte ook het cabinepersoneel op arbeidsgeschillen met de luchtvaartmaatschappij. KLM heeft de cabine vakbond laten weten het aantal leidinggevenden op lange vluchten terug te willen dringen van twee naar één leidinggevende.

Voor vluchten binnen Europa streeft KLM ernaar een cabin attendant als leidinggevende aan te wijzen, waarmee de functie van purser op die vluchten zal verdwijnen.

Verder zou er voor de komende winterplanning door KLM opnieuw een productiviteitsverhoging van 4 procent worden nagestreefd, als onderdeel van verdere kostenbesparingen om in totaal binnen drie jaar tijd 700 miljoen euro te besparen. De vakbond zei zich niet aan de in 2014 uiteengezette bezuinigingsdoelen door KLM gecommitteerd te hebben.

Ondertussen zijn ondanks het aflopen van het CAO geen nieuwe onderhandelingen ingeroosterd, aangezien de vakbond van het cabinepersoneel, zo'n 9.000 arbeidsplekken bij KLM, onderhandelingen afhoudt tot een langlopend pensioenconflict is opgelost.

Vanwege het lage rente klimaat worstelen Nederlandse bedrijven met pensioenverplichtingen.

KLM wilde de gang zetten naar een vaste pensioenregeling, en af van overschot en tekortregelingen, zei de vakbond. Dit zou de pensioenverplichtingen voor de luchtvaartmaatschappij verlichten, maar betekenen dat het risico wordt overgedragen aan de werknemer.

"KLM was echter niet bereid met een eenmalig afstortbedrag te komen of de premie te verhogen", zei voorzitter Annette Groeneveld van CNV. Daarbij zette de luchtvaartmaatschappij een natuurlijke herstelregeling in, waarbij de tekorten niet ieder jaar gedekt hoeven te worden, maar gekeken wordt naar een periode van tien jaar. Begin dit jaar werd deze regeling zonder toestemming van de vakbond doorgevoerd, die ook niet op de hoogte was gesteld van de verandering, volgens Groeneveld.

Groeneveld liet woensdag weten geen tegemoetkoming van KLM meer te verwachten en na een schriftelijke bevestiging van de luchtvaartmaatschappij de stap naar de rechtbank te gaan zetten.

Aan acties als staken denkt Groeneveld niet. "We hebben een sterke juridische case liggen". Met "staken, dan staak je je eigen baan weg."

VNC houdt vandaag en morgen ledenvergaderingen.

De CAO voor piloten van KLM loopt voorlopig nog niet af. Deze afspraken gelden van januari 2015 tot en met december 2017. Binnen dit akkoord werd ingestemd met een bevriezing van salarisverhogingen, productiviteitsverhogingen en uitgesteld pensioen. Daarentegen werd er een model in het leven geroepen waardoor piloten mee kunnen profiteren van winsten bij de luchtvaartgroep.

Leren beleggen

Live koersen