Redactie ABM Financial News - Woensdag 20 juli 2016, 19:02 uur

Tot op heden is in het Verenigd Koninkrijk sinds het Britse referendum geen duidelijk bewijs geconstateerd van een scherpe algemene vertraging in economische activiteit. Dit meldde de Bank of England woensdag in een update over het Britse ondernemersklimaat in juli.

De centrale bank meldde in het rapport dat sinds het referendum de onzekerheid in het bedrijfsleven wel degelijk sterk is gestegen. Pakweg een derde van de geraadpleegde ondernemers voorziet een negatief effect op zijn bedrijfsstrategie in de komende twaalf maanden. Op de korte termijn wordt door een meerderheid van de geraadpleegde bedrijven geen korte termijn effect voorzien op geplande investeringen of het inhuren van nieuw personeel.

Veel contacten van de centrale bank meldden in de komende maanden een strategische herziening van de activiteiten te organiseren vanwege het Britse besluit uit de EU te stappen. "De uitkomst van het referendum was een schok", meldde de centrale bank, eraan toevoegend dat slechts een aantal bedrijven een zogenaamd 'rampenplan' had klaarliggen. De meeste ondernemers probeerden hun reguliere bedrijfsvoering zo veel mogelijk te handhaven.

Daarnaast is er volgens de centrale bank weinig bewijs van enig effect op de consumentenbestedingen, ondanks berichten dat consumenten aarzelen over hogere bestedingen. Het consumentenvertrouwen en de consumentenuitgaven zijn volgens de Bank of England echter wel kwetsbaar, "met name vanwege een verzwakking van het besteedbaar inkomen door de daling van het Britse pond".

Direct na het referendum waren er volgens de Bank of England tevens meldingen over een dip op de huizenmarkt, maar het aantal transacties is volgens de centrale bank veerkrachtiger dan eerder werd voorzien.

Er worden echter ook voordelen gezien, in navolging op de referendum-uitkomst. Er wordt met name een positief effect voorzien op de exportomzet in het komend jaar, vanwege het lagere pond. Bijkomend negatief effect is dat de prijzen van bedrijven naar verwachting zullen stijgen omdat de hogere importkosten waarschijnlijk doorberekend zullen worden aan consumenten.

De kredietvoorwaarden op de financiële markten zijn sinds het referendum volgens de centrale bank licht verkrapt, hoewel uit data blijkt dat de bereidheid onder banken om geld uit te lenen niet is gedaald. De centrale bank spreekt echter wel van berichten dat de vraag naar krediet na het referendum is afgenomen.

In aanloop naar het referendum was volgens de centrale bank sprake van een bescheiden ongewijzigde groei in economische activiteit. De groei van de consumentenbestedingen en de productie in de bouwsector vertraagde licht, maar dit werd gecompenseerd door een aantrekkende groei van de productie, aldus de centrale bank.

In aanloop naar het referendum constateerde de Bank of England wel degelijk "tekenen van onzekerheid", wat leidde tot een vertraging in de besluitvorming, onder andere omtrent kapitaaluitgaven, het inhuren van personeel en vastgoedbeleggingen.

Leren beleggen

Live koersen