Redactie ABM Financial News - Donderdag 2 juni 2016, 16:13 uur

De contractlonen stijgen de komende jaren even snel als de economie groeit, terwijl de inflatie snel oploopt en de werkloosheid verder daalt. Dit bleek uit de donderdag gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen van de Nederlandsche Bank.

De DNB-economen voorzien in 2017 en 2018 een economische groei van 1,9 procent en 2,0 procent per jaar, na een dip op 1,5 procent in 2016. De werkloosheid, die eind vorig jaar nog uitkwam op 6,9 procent, daalt in drie jaar tijd tot 5,7 procent van de beroepsbevolking.

De contractlonen groeien met de economie mee. Na een loonstijging van 1,3 procent in 2015 wordt voor dit jaar een loonstijging van 1,8 procent voorzien. Voor de twee jaren daarna wordt de loonstijging precies even hoog geraamd als de groei: 1,9 en 2,0 procent.

Volgens DNB hangt de snellere loongroei samen met de dalende werkloosheid, maar ook met de oplopende inflatie.

Die inflatie, die in 2016 nog vrijwel op nul staat en de Europese Centrale Bank laat vrezen voor een deflatoire spiraal, springt dit jaar van 0,2 procent naar 1,2 procent in 2017, en maakt in 2018 opnieuw een sprong omhoog tot 1,7 procent.

Omdat de prijsdalingen van energie en voedingsmiddelen voorbij zijn, is 2016 het laatste jaar waarin de kerninflatie nog duidelijk hoger is dan de algemene inflatie. De kerninflatie, zonder energie en voeding, is dit jaar 1,0 procent. Met energie en voeding is dat dus 0,2 procent.

In de komende jaren is het verschil tussen algemene inflatie en de kerninflatie verwaarloosbaar, met 0,2 en 0,1 procentpunt.

De economie blijft profiteren van de woningmarkt, die vanaf 2013 weer is opgeleefd, na een diepe val vanaf 2008. Inmiddels staan de prijzen 9 procent boven het dieptepunt en is het aantal transacties weer op het niveau van kort voor het uitbreken van de financiële crisis.

Leren beleggen

Live koersen