Redactie ABM Financial News - Vrijdag 24 juni 2016, 18:16 uur

De verschillende instanties van de Europese Unie betreuren het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit het blok. Dit maakten president Martin Schulz van het Europees Parlement, president Donald Tusk van de Europese Raad, president Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en tijdelijk voorzitter Mark Rutte van de Europese Unie vrijdag in een gezamenlijke verklaring bekend.

"We betreuren het besluit, maar respecteren het", zeiden ze naar aanleiding van de keuze van de Britse stemmers in het referendum voor een Brexit.

Ze benadrukten dat ze verenigd zijn in hun antwoord. "We staan sterk en zullen de kernwaarden van de Europese Unie, met bevordering van vrede en het welzijn van de EU-bewoners overeind houden. De EU zal met 27 lidstaten verder gaan", zo stond in de verklaring.

"Samen zullen we de gezamenlijke uitdagingen aangaan om groei te genereren, welvaart te verhogen en een veilige en zekere omgeving voor onze burgers zeker te stellen."

De Europese leiders zeiden te verwachten dat de regering van het Verenigd Koninkrijk de keuze van de burgers zo snel mogelijk zal effectueren "hoe pijnlijk dat proces ook moge zijn".

Ze wezen erop dat artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie de procedure beschrijft die moet worden gevolgd, als een lid besluit de EU te verlaten.

Totdat de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de uittreding zijn afgerond, blijft het land lid van de EU, "met alle rechten en plichten die daaruit volgen".

De leiders hopen dat het Verenigd Koninkrijk, ook na afscheiding, een nauwe partner van de EU blijft en verwachten van de Britten voorstellen daartoe. "Een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk moet de belangen van beide partijen weergeven en een goede balans hebben in termen van rechten en plichten."

De leiders van de EU wijzen erop dat de in februari overeengekomen "New Settlement for the United Kingdom" binnen de Europese Unie, met een speciale status voor de Britten in de EU, nu niet wordt ingevoerd "en zal ophouden te bestaan."

Leren beleggen

Live koersen