Redactie ABM Financial News - Maandag 6 juni 2016, 18:19 uur

Koninklijke BAM Groep heeft maandag voor 125 miljoen euro aan achtergestelde en ongezekerde converteerbare obligaties geplaatst. Dit meldde het bouwconcern vanmiddag, nadat eerder op de dag al de aankondiging kwam.

De opbrengst zal, zoals maandagochtend gemeld, worden gebruikt om de bestaande achtergestelde kredietlijn af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De uitgifte is volgens BAM in lijn met de financieringsstrategie om de balans te versterken door het verlengen van de looptijd en het verbreden van zijn financieringsbronnen.

De obligaties, met een looptijd tot 2021, zijn converteerbaar in gewone aandelen van BAM met een nominale waarde van 0,10 euro per aandeel. In een faillissementssituatie zijn de vorderingen van houders van de Obligaties op de Vennootschap achtergesteld ten opzichte van de senior betalingsverplichtingen van het bedrijf.

De obligaties hebben een jaarlijkse coupon van 3,50 procent, die halfjaarlijks achteraf betaald zal worden op 13 juni en 13 december, en een conversiepremie van 32,5 procent op de volumegewogen gemiddelde prijs van de aandelen op Euronext in Amsterdam tussen het moment van beursopening op 6 juni 2016 en het moment van prijsbepaling.

De obligaties zullen worden uitgegeven tegen 100 procent van de nominale waarde en zullen, tenzij ze eerder worden afgelost, geconverteerd of ingekocht en ingetrokken, worden terugbetaald tegen de nominale waarde op of rond 13 juni 2021.

Bij uitoefening van hun conversierechten zullen houders aandelen ontvangen tegen de dan geldende conversieprijs. Met ingang van 28 juni 2019 heeft de Vennootschap het uitoefeningsrecht om het volledige aantal van de uitstaande obligaties terug te kopen tegen nominale waarde plus nog te ontvangen maar niet reeds betaalde rente, wanneer de waarde van de aandelen onderliggend aan een obligatie groter is dan 130.000 euro gedurende een vastgestelde periode.

De obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven op of rond 13 juni 2016. Binnen 30 dagen na de datum van uitgifte zal een aanvraag worden gedaan om de obligaties toe te laten tot de handel op de open markt van de Frankfurt Stock Exchange.

Het aandeel BAM noteerde maandagmiddag kort voor het slot in Amsterdam, 6,2 procent lager op 3,93 euro.

Leren beleggen

Live koersen