Redactie ABM Financial News - Woensdag 4 mei 2016, 13:11 uur

Royal Dutch Shell heeft in het eerste kwartaal van 2016, conform verwachting, een fors lagere aangepaste winst geboekt, vanwege de dalende olie-, gas- en LNG-prijzen en zwakke marktomstandigheden bij raffinage. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het Brits-Nederlandse olieconcern.


Ook in het tweede kwartaal van 2016 voorziet de energiereus, gezien de aanzienlijke daling van de energieprijzen een negatief effect op de resultaten. Bovendien waarschuwde Shell voor aanzienlijke redundantie- en herstructureringskosten in het tweede kwartaal, evenals belastingbetalingen in verband met desinvesteringen van circa 830 miljoen dollar.

CEO Ben van Beurden sprak van sterke resultaten ondanks de aanhoudende lage olie- en gasprijzen, waarbij de reductie van de kosten wordt voortgezet en een versnelde synergie van circa 50 miljard dollar wordt voorzien uit de overname van BG, tegen lagere kosten dan oorspronkelijk werd verwacht.

In het tweede kwartaal van 2016 zullen de resultaten van BG volledig worden opgenomen in de resultaten van Shell.

Shell zal naar verwachting in 2016 circa 30 miljard dollar investeren, waar eerder nog werd uitgegaan van circa 33 miljard dollar. De operationele kosten komen dit boekjaar naar verwachting uit op circa 40 miljard dollar, tegen 53 miljard dollar een jaar eerder.

Het concern boekte een geschoonde winst op basis van geschatte actuele kosten, de CCS-winst, over de afgelopen verslagperiode van 1,6 miljard dollar, 58 procent minder dan de 3,7 miljard dollar in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Dit cijfer wordt door analisten nauwgezet in de gaten gehouden, omdat het kosten en baten uit voorraden en andere niet operationele posten buiten beschouwing laat.

De divisie Integrated Gas boekte een geschoonde CCS winst van 994 miljoen dollar, tegen 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De upstream-tak, de exploratie en productie activiteiten van de Brits-Nederlandse energiereus, boekte in de eerste drie maanden van 2016 een geschoond CCS-verlies van 1,4 miljard dollar. Een jaar terug was dit een verlies van 195 miljoen dollar.

De geschoonde CCS-winst van de downstream activiteiten, die bestaan uit de raffinage van olie en aardgas en de distributie van deze producten, bedroeg 2,0 miljard dollar, tegen 2,6 miljard dollar een jaar eerder.

Het olieconcern boekte in de eerste drie maanden van 2016 een nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van 484 miljoen dollar, versus 4,4 miljard dollar een jaar eerder. De omzet daalde van 65,7 miljard naar 48,6 miljard dollar.

De totale olie- en gasproductie steeg met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot 3,661 miljoen vaten olie-equivalent per dag.

Het aandeel Shell noteerde op een rood Damrak 2,2 procent lager op 21,96 euro.

Leren beleggen

Live koersen