Redactie ABM Financial News - Donderdag 26 mei 2016, 18:26 uur

Het aandeel NN Group ging donderdag onderuit, hoewel de verzekeraar een groter dan verwachte aandeleninkoop aankondigde en ook een sterker dan verwachte kapitaalbuffer kon melden.

NN Group kon 390 miljoen euro vanuit de dochterbedrijven naar de holding doorsluizen, waardoor de kaspositie van de holding verbeterde tot 2,1 miljard euro.

Het interne dividend was grotendeels afkomstig van het Nederlandse levenbedrijf, dat 160 miljoen euro in de kas van de holding stortte, en het schadebedrijf, dat ondanks tegenvallende resultaten 107 miljoen euro bijdroeg. Dit was mogelijk dankzij een boekwinst op verkochte obligaties, bleek uit het persbericht bij de kwartaalcijfers.

De belangrijke Solvency II-ratio verbeterde van 239 procent tot 241 procent, ondanks ongunstige marktbewegingen, die een negatieve impact hadden van 6 procentpunt. Dat werd echter goedgemaakt doordat toezichthouder De Nederlandsche Bank de verzekeraar aanmerkte als financieel conglomeraat, wat een positieve impact had van 6 procentpunt, vanwege een daling van het vereiste kapitaal.

Ook zag NN Group het eigen vermogen fors stijgen van 21,5 miljard euro in het vierde kwartaal, naar 24,1 miljard euro in de afgelopen verslagperiode. Dit was geheel te danken aan de waardestijging van obligaties en derivaten, die meer waard werden door de daling van de lange rente in het eerste kwartaal.

Zo werden de obligaties 4 miljard euro meer waard en werden de derivaten, met name de renteswaps, zelfs 4,7 miljard euro meer waard dankzij de lage rente.

Een deel van deze papieren winst werd gestort in de voorzieningen voor levensverzekeringen voor een hogere winstdeling met polishouders.

Als de cijfers op operationeel niveau worden bekeken, was het plaatje echter minder positief.

De grootste inkomstenbron voor NN Group, het Nederlandse levensverzekeringenbedrijf, boekte weliswaar een hoger operationeel resultaat van 177 miljoen euro, tegen 152 miljoen euro een jaar eerder. Dit was echter grotendeels te danken aan een eenmalig dividend uit een eerder verkocht onderdeel van ING Leven in Zuid-Korea, dat 30 miljoen euro bijdroeg aan het resultaat.

Ook verbeterde het beleggingsresultaat fors, met 30 miljoen euro, mede omdat er meer werd belegd in hypotheken en bedrijfsleningen die een hoger rendement bieden.

De fee-inkomsten en premies daalden echter met 15 procent tot 98 miljoen euro, door het afbouwen van de gesloten portefeuille met beleggingsverzekeringen en lagere marges in het pensioenbedrijf. De bruto-premie-inkomsten van het levenbedrijf daalden zelfs met 30 procent, tot 983 miljoen euro, van 1,4 miljard euro.

Bij het Nederlandse schadebedrijf was het beeld niet beter. Het operationeel resultaat daalde hier tot 9 miljoen euro, van 24 miljoen euro een jaar eerder, vooral door fors hogere arbeidsongeschiktheidsclaims. Dankzij de verkoop van obligaties kon het schadebedrijf toch een dividend uitkeren aan de groep, meldde NN.

Bij de Europese verzekeringsbedrijf en het Japanse levenbedrijf daalde het resultaat ook, door lagere beleggingsmarges, een voorziening voor de terreuraanslagen in België en een versnelde afschrijving op betaalde afsluitpremies voor tussenpersonen in Japan.

Ook bij de vermogensbeheerder daalde het operationele resultaat van 36 miljoen euro naar 29 miljoen euro, door lagere fee-inkomsten.

Al met al waren de operationele resultaten stabiel, meldde het bedrijf donderdagochtend, met 305 miljoen euro.

Bij het niet-operationele deel van de winst- en verliesrekening hadden de Japanse variabele lijfrentes - een gesloten boek - een negatief resultaat van 69 miljoen euro, tegen 16 miljoen euro positief een jaar eerder, door een halvering van de fee- en premie-inkomsten door het afbouwen van de portefeuille, en een negatieve impact van de volatiele markten van 77 miljoen euro.

Ook de verkoopcijfers waren niet juichend. De omzet van nieuwe verzekeringen daalde met 5 procent tot 478 miljoen euro. Bij het Nederlandse levenbedrijf bedroeg de daling 9 procent, doordat een jaar eerder een groot pensioenfonds zich liet uitkopen. Bij de Europese verzekeringsbedrijven steeg de omzet nog net met 1 procent, vooral dankzij bankverzekeringen in Griekenland. In Japan daalde de omzet van levensverzekeringen met 6 procent.

De groter dan verwachte aandeleninkoop van 500 miljoen euro kon beleggers donderdag niet voldoende bekoren, bij zo veel negatieve operationele cijfers. Het aandeel verloor donderdagmiddag bijna 7 procent en was daarmee met afstand de sterkste daler op een neutraal Damrak.

Leren beleggen

Live koersen