Redactie ABM Financial News - Maandag 9 mei 2016, 13:11 uur

ING maakte in het eerste kwartaal minder winst door moeilijke financiële markten en hoge toezichtheffingen, maar de rentebaten waar de bank op drijft bleven stabiel, terwijl ook de positieve trend van dalende kredietvoorzieningen aanhield. Dit bleek uit een consensusverwachting die de bank samenstelde uit de ramingen van 23 analisten.

De nettowinst van de bank daalde naar verwachting met een kwart tot 876 miljoen euro. Dat is exclusief de bijdrage van het resterende belang in de verzekeraar NN.

De onderliggende winst voor belastingen daalde ook een kwart tot 1,25 miljard euro. Zowel bij de retailbank als bij de zakelijke bank was het resultaat fors lager, onder andere door minder gunstige resultaten van beleggingen en herwaarderingen van derivaten.

Ook stegen de kosten met 12 procent tot 2,5 miljard euro. Van die kosten bestaat 440 miljoen euro uit bankheffingen en bijdragen aan noodfondsen voor de bankensector. ING neemt een relatief groot deel van deze jaarlijkse bankenheffingen in het eerste kwartaal.

De rentebaten bleven naar verwachting vrijwel stabiel op 3,18 miljard euro. De vrees dat steeds lagere beleidsrentes van centrale banken tot margedruk leiden, lijkt dus nog geen bewaarheid te worden.

De voorzieningen voor slechte leningen daalden naar verwachting van 432 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015 tot 328 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. Dit duidt op verdere verbetering van de economie, met name in de Nederlandse thuismarkt.

Analist Cor Kluis van Rabobank voorspelt een stabiele groei van het leningenboek met 3,5 procent op jaarbasis in het eerste kwartaal, met name bij de zakenbank en de retailbank buiten Nederland.

Er wordt nog geen nieuws verwacht over een belangrijke kwestie die boven ING hangt: de invoering van zogenaamde 'capital floors' door internationale regelgevers en de impact daarvan op de kapitaalbuffers van de bank.

Bij een verdubbeling van de gemiddelde risicoweging voor hypotheken zou de huidige sterke CET1-kapitaalbuffer van ING van 13,4 procent terugvallen tot 12,5 procent. Om dat weer goed te maken met ingehouden winst zou jaren kosten, blijkt uit de cijfers van analist Kluis, omdat het merendeel van de jaarwinst van ING wordt opgeslokt door het dividend en nieuwe kredieten.

Het aandeel ING noteerde maandag op een groen Damrak 0,6 procent hoger op 10,26 euro.

Leren beleggen

Live koersen