Redactie ABM Financial News - Maandag 30 mei 2016, 18:41 uur

ABN Amro schat de kans dat de Britten in de Europese Unie blijven in op 65 procent. Dit maakte de bank maandag bekend in een zogeheten 'Macro Focus'.

In het geval de uitkomst van het referendum van 23 juni over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie toch 'nee' blijkt te zijn, dan zijn er volgens ANM AMRO vier scenario's mogelijk.

De verschillen tussen deze scenario’s hangen samen met het mogelijke verloop van de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en met het risico dat meer landen het blok de rug toekeren.

ABN AMRO maakt onderscheid tussen een wanordelijk en een ordelijk vertrek. In het eerste geval is het scenario dat een wanordelijk vertrek of zonder besmetting naar de rest van de Europese Unie gepaard gaat of met besmetting. Bij een ordelijk vertrek geldt hetzelfde: met of juist zonder besmetting naar de rest van de Europese Unie.

ABN AMRO lijkt een wanordelijk vertrek zonder besmetting het meest waarschijnlijk. In het geval van de twee besmettingscenario's gaat de euro ten opzichte van de dollar richting pariteit, denkt econoom Nico Klene.

In de Brexit-scenario's komt de groei van de Nederlandse economie in 2017 tot zo’n 1,75 procent lager uit. Dat is iets meer dan voor de eurozone, omdat het Verenigd Koninkrijk een belangrijker exportpartner is voor Nederland.

Een Brexit raakt de volgende bedrijfstakken in Nederland in de optiek van ABN Amro meer dan gemiddeld: textiel, chemie, landbouw, aardolie-industrie, elektrische en optische instrumenten, delfstoffenwinning, rubber en kunststofproducten, zakelijke dienstverlening en voedings- en genotmiddelen.

Een Brexit raakt de volgende bedrijfstakken minder dan gemiddeld: bouw, ‘onroerendgoedverhuur en -handel’, financiële dienstverlening en ‘computerservice en informatietechnologie’.

Op de langere termijn valt het Nederlandse BBP vermoedelijk ook lager uit, zo verwacht ABN AMRO.

Leren beleggen

Live koersen