Redactie ABM Financial News - Donderdag 10 maart 2016, 18:36 uur

De Europese Centrale Bank heeft donderdag met het oog op de groei- en met name de inflatieverwachtingen voor de komende jaren een set aan nieuwe maatregelen aangekondigd om zo de inflatiedoelstelling van krap twee procent weer in zicht te krijgen.

Als een complete verrassing kwamen de nieuwe maatregelen niet. Bij de vorige rentevergadering kondigde voorzitter Mario Draghi al aan het ingezette beleid zorgvuldig te zullen evalueren en waar nodig te herzien. De steun voor de vandaag aangekondigde maatregelen was daarbij volgens Draghi "overweldigend".

Uit de nieuwe ramingen van de ECB bleek dat de inflatie dit jaar fiks lager zal liggen dan aanvankelijk voorzien. Rekende de ECB in december nog op een inflatie van 1,0 procent, inmiddels mikt de centrale bank nog maar op 0,1 procent en voorziet de bank voor de komende maanden zelfs een negatieve prijsontwikkeling. In 2017 loopt de inflatie op naar 1,3 procent, 0,3 procentpunt minder dan eerder voorzien en in 2018 zal de inflatie 1,6 procent bedragen.

De economie van de eurozone groeit dit jaar naar verwachting met 1,4 procent, 0,3 procentpunt minder dan in de raming van december. In 2017 rekent de ECB op een economische groei van 1,7 procent, waar dit 1,9 procent was. In 2018 groeit het bruto binnenlands product van de eurozone naar verwachting met 1,8 procent. De neerwaartse bijstellingen schreef de ECB toe aan toegenomen onzekerheid over de mondiale economie en de grotere geopolitieke risico's.
Maatregelen
Voorafgaand aan de toelichting van Draghi liet de ECB al weten de rentes te zullen verlagen. Het belangrijkste rentetarief werd verlaagd van 0,05 naar 0,00. De strafrente werd eveneens met 5 basispunten verlaagd naar 0,25 procent en de depositorente ging van 0,30 procent negatief naar 0,40 procent negatief.

Verder zei de ECB maandelijks voortaan niet voor 60 miljard euro aan obligaties op te zullen kopen, maar 80 miljard euro. Daarbij vergrootte de ECB vandaag de bandbreedte van het opkoopprogramma waardoor er voortaan tot 50 procent per obligatieserie kan worden opgekocht in plaats van 33 procent. Ook zal de centrale bank ruimer gaan opkopen, namelijk door ook in euro's uitgedrukte bedrijfsobligaties van niet-financiële instellingen in de eurozone toe te voegen.

In zijn toelichting zei Draghi "vertrouwen" te hebben over de volle lengte van het opkoopprogramma maandelijks voor 80 miljard euro te kunnen opkopen.

Tot slot werd er een nieuwe TLRTO-programma aangekondigd van vier stuks met elk een looptijd van vier jaar en een rente hierop die zelfs negatief kan zijn, gelijk aan de depositorente. Draghi gaf aan te rekenen op een grote vraag naar deze nieuwe TLTRO, gezien de "erg aantrekkelijke" condities.

De markt hield vooraf rekening met de nodige actie, maar alle maatregelen tezamen was het toch een positieve verrassing, aldus marktanalist Emile Cardon van Rabobank, die van drie meevallers sprak en een tegenvaller. De meevallers waren de verhoging naar 80 miljard euro, het ruimer opkopen van bedrijfsobligaties en de nieuwe TLTRO.

De verlaging van de depositorente naar 0,40 procent negatief noemde Cardon het minpunt. De markt rekende volgens de analist eigenlijk op een verlaging tot 0,50 procent negatief. De andere renteverlaging noemde Cardon niet heel indrukwekkend.

De euro/dollar daalde aanvankelijk sterk, naar een stand van 1,0823, maar veerde weer op naar 1,1047 nadat Draghi zei niet te verwachten dat de rente nog verder zal worden verlaagd, hoewel een verdere verlaging niet uitgesloten werd.

Leren beleggen

Live koersen