Redactie ABM Financial News - Dinsdag 23 februari 2016, 13:12 uur

De solvabiliteit van Delta Lloyd is in het laatste kwartaal onveranderd gebleven, waardoor alle aandacht gericht zal zijn op de naderende claimemissie. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de verzekeraar.

Het eigen vermogen bedroeg eind 2015 volgens de analisten 2,45 miljard euro, nipt hoger dan het einde van het derde kwartaal, maar nog beduidend lager dan de 2,75 miljard euro per eind 2014.

De solvabiliteitsbuffer bleef volgens de consensus in het vierde kwartaal stabiel op 136 procent. De positieve impact van managementacties en behaalde winst van naar schatting 7 procentpunt is daarmee geheel tenietgedaan door marktbewegingen in de obligatieportefeuille sinds het derde kwartaal, verwacht analist Matthias de Wit van KBC Securities.

Door hogere risico-opslagen op obligaties kromp de kapitaalbuffer van de verzekeraar, zo verwacht de analist. De Wit denkt dat dit in het lopende eerste kwartaal weer grotendeels rechttrekt en rekent op een buffer van 140 procent per eind januari. Het kapitaaltekort is daarmee niet groter geworden sinds de aankondiging van de claimemissie, verwacht de analist.

Kapitaalversterking
Delta Lloyd meldde eind november vorig jaar de kapitaalbuffer te willen versterken met een gegarandeerde claimemissie van 1 miljard euro. De verzekeraar schrapte vervolgens ook het slotdividend over 2015 en zette enkele vastgoedbezittingen en het belang in Van Lanschot te koop. Door deze stappen zou de solvabiliteit moeten stijgen naar 175 tot 180 procent, wat Delta Lloyd nodig vindt om weer in rustig vaarwater te komen.

De claimemissie moet eerst nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders, op 16 maart en dit zal niet zonder slag of stoot gaan, aangezien verschillende grootaandeelhouders ontevreden zijn over de gang van zaken.

Bijna een kwart van het aandelenkapitaal zal tegen een claimemissie van 1 miljard euro stemmen, voorspelde een grootaandeelhouder, die anoniem wilde blijven, enkele dagen geleden. Het zou met name gaan om Amerikaanse hedgefondsen waaronder Highfields Capital en Greenlight en de Taiwanese verzekeraar Fubon.

Als de claimemissie hierdoor zou mislukken, heeft Delta Lloyd een groot probleem. Het eigen vermogen zou dan zelfs lager uitvallen dan de 100 procent die de toezichthouder eist, als de verzekeraar met een marktconforme rente zijn verplichtingen zou berekenen. Nu krijgen verzekeraars daar een korting op, vanwege het uitzonderlijk lage renteklimaat. Bovendien dreigen de regels voor uitgestelde belastingvorderingen te worden aangescherpt. Dit zou de kapitaalpositie verder ondermijnen.

Kleinere emissie
Een veiling van het belang in Van Lanschot van 30,4 procent door zakenbanken kan Delta Lloyd een excuus bieden om de aandeelhouders tegemoet te komen door de claimemissie te verlagen naar 700 miljoen tot 800 miljoen euro, schreef Het Financieele Dagblad dinsdag.

Analisten reageerden positief. Marcell Houben van SNS Securities denkt dat de claimemissie inderdaad een tandje lager kan, met 800 miljoen euro. Volgens KBC Securities-analist Matthias de Wit zou 600 miljoen tot 700 miljoen euro zelfs al voldoende zijn.

Solvency II
Het Solvency II-kapitaalregime werd begin dit jaar ingevoerd als nieuwe methode om te bepalen hoeveel kapitaal verzekeraars moeten aanhouden om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De nieuwe methode houdt meer rekening met de risico's die de verzekeraar neemt met zijn beleggingen en activiteiten dan het oude raamwerk.

Bij Delta Lloyd blijkt het nieuwe toezichtskader te leiden tot veel volatiliteit in de kapitaalbuffer. Die buffer heeft de afgelopen zwaar geleden onder slecht afgedekte rentebewegingen in 2012 en het tweede kwartaal van 2015.

Resultaten
De analisten die bijdroegen aan de consensusverwachting voorzien dat Delta Lloyd in 2015 een nettoverlies leed van 219 miljoen euro. Daarmee beperkte Delta Lloyd in de tweede helft van het jaar het verlies van 525 miljoen euro dat in de eerste helft van het jaar werd geleden. In heel 2014 werd er 361 miljoen winst geboekt door de verzekeraar.

De operationele winst verbeterde vorig jaar overigens tot 888 miljoen euro, van 377 miljoen euro in 2014. Delta Lloyd bracht het kostenniveau naar verwachting verder terug met 97 miljoen, tot 617 miljoen euro.

Delta Lloyd maakt woensdag voorbeurs de resultaten over het afgelopen boekjaar bekend. Het aandeel noteerde dinsdag op een rood Damrak 6,4 procent hoger op 5,31 euro.

Leren beleggen

Live koersen