Redactie ABM Financial News - Woensdag 10 februari 2016, 16:12 uur

De tegenwind die de Amerikaanse economie ondervindt kan een rem op de groei zetten, maar lijkt vooralsnog geen reden te zijn om het monetaire beleid af te zwakken. Dit bleek uit een speech die voorzitter Janet Yellen woensdag voor het Amerikaanse Congres houdt, maar waarvan de tekst al werd vrijgegeven.

De financiële omstandigheden in de Verenigde Staten, zoals lagere aandelenkoersen, hogere kredietrentes en een verdere appreciatie van de dollar, zijn volgens de Fed recent minder gunstig voor de groei. Indien deze trends aanhouden, dan kunnen zij de economische groei in Amerika negatief beïnvloeden.

"Buitenlandse economische ontwikkelingen, in het bijzonder, vormen een risico voor de Amerikaanse economische groei", voegde Yellen daaraan toe. De centraal bankier merkte daarbij op niet te verwachten dat China een harde landing zal maken.

Positief noemde Yellen onder meer de sterkere loongroei van dit moment, hetgeen het besteedbare inkomen van de Amerikanen zal doen stijgen. Op termijn betekent dit volgens de centraal bankier een toenemende consumptie.

Vooralsnog verwacht Yellen dat de rente geleidelijk zal worden verhoogd. Het monetaire beleid van de Fed is, zo herhaalde de centraal bankier nog eens, niet in steen gebeiteld.

Verder wees Yellen er op dat de Amerikaanse arbeidsmarkt steeds dichterbij volledige werkgelegenheid komt met onder meer een werkloosheid van 4,9 procent. Daarnaast zal de inflatie, ondanks de dalende energieprijzen, op de middellange termijn herstellen richting de door de Fed gewenste 2 procent.

Leren beleggen

Live koersen