Redactie ABM Financial News - Woensdag 16 september 2015, 16:19 uur

Standard & Poor's heeft woensdag de kredietwaardigheid van Japan verlaagd.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar verlaagde de rating voor Japan van AA- naar A+ met een stabiele outlook. S&P wees er op dat Japan al jarenlang een lage economische groei kent in combinatie met deflatie. De analisten zagen tussen 2011 en 2014 het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Japan dalen van krap 47.000 naar 36.000 dollar per jaar. Los van de scherpe waardedaling van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, is dit volgens Standard & Poor's een gevolg van de zwakke economische groei en de aanhoudende zwakke inflatie.

De kredietbeoordelaar prees Japan om zijn sterke externe positie, relatief welvarende en gediversifieerde economie, politieke stabiliteit en het stabiele financiële systeem, maar concludeerde dat vergrijzing en de aanhoudende deflatie de zwakke fiscale positie van het land zal verergeren.

De analisten van de kredietbeoordelaar verwachten verder dat 'Abenomics', de plannen van de Japanse overheid om de economische groei aan te jagen, de komende twee tot drie jaar niet tot een ommekeer leiden, ondanks een veelbelovende start van het stimuleringsprogramma.

S&P verwacht de kredietwaardigheid van Japan weer te verhogen als er aanzienlijke verbeteringen in de financiële positie van de overheid zichtbaar worden, maar een verlaging is eveneens mogelijk wanneer er aanwijzingen zijn dat de staatsschuld harder stijgt dan verwacht, mogelijk als gevolg van een zwakke economische groei en dito prijsontwikkelingen.

Leren beleggen

Live koersen