Redactie ABM Financial News - Dinsdag 15 september 2015, 16:11

Hoewel de vooruitzichten voor de Nederlandse economie positief zijn, is er mede door de te hoge werkeloosheid geen aanleiding om achterover te leunen. Dit stelde Koning Willem-Alexander dinsdag in de Troonrede.

Het Centraal Planbureau voorziet dat de werkeloosheid daalt van 7,4 procent in 2014 naar 6,9 procent dit jaar. In 2016 zal de werkeloosheid verder dalen naar 6,7 procent. "Ondanks dat het aantal banen toeneemt, is de werkeloosheid nog veel te hoog," meende Koning Willem Alexander desalniettemin.

Hervormingen van het belastingstelsel moeten een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. Zo gaat de inkomstenbelasting omlaag en worden de loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net daarboven zitten, verlaagd. Dat maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om deze werknemers in dienst te nemen of te houden.

Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil, terwijl er in de private en publieke sector een koopkrachtverbetering voor alle werkenden mogelijk moet zijn. Het CPB verwacht dat de mediane koopkracht dit jaar met 0,7 procent toe zal nemen en volgend jaar met 1,4 procent. Afgelopen jaar steeg de koopkracht nog met 1,3 procent.

Verder liet Koning Willem-Alexander weten dat de regering dit najaar een werkprogramma zal presenteren waarin de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder zijn uitgewerkt. Het stelsel moet transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.

Ook wil de regering het voor Nederlandse multinationals fiscaal aantrekkelijker maken om te investeren in "milieuvriendelijke technieken". Volgens de koning hebben Nederlandse multinationals nu al een "internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde".

Verder bleek dinsdag uit cijfers van CPB dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar respectievelijk met 2,0 en 2,4 procent zal groeien. Om de economische groei te ondersteunen willen minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken onder meer extra financiering creëren voor innovatieve bedrijven en start-ups. Zo moet er meer ruimte komen voor vernieuwende ondernemers, waardoor zij nieuwe diensten en producten sneller kunnen ontwikkelen en op de markt kunnen brengen.

Leren beleggen

Live koersen