Redactie ABM Financial News - Maandag 8 juni 2015, 16:11 uur

De Nederlandse economie is in een hogere versnelling terecht gekomen en de vooruitzichten zijn daardoor gunstiger dan eerder voorzien. Dit stelde De Nederlandsche Bank maandag in de halfjaarlijkse ramingen.

"Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen komt de Nederlandse economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2 procent", aldus DNB. Daarmee zou het gaan om de hoogste groei sinds 2008, toen de kredietcrisis speelde.

De centrale bank verwacht dat Nederland het groeitempo van dit jaar ook in 2016 en 2017 weet vast te houden met een stijging van het bruto binnenlands product van respectievelijk 1,8 en 2,2 procent. Daarmee ontwikkeling de economie zich positiever dan aanvankelijk werd voorzien.

Met deze groeicijfers komt de groei in 2015 en 2016 naar verwachting ruim een procentpunt hoger uit dan aanvankelijk voorzien. Grofweg de helft daarvan is te danken aan de sterker dan voorziene groei in het vierde kwartaal van 2014. De andere helft is het gevolg van gunstigere inschattingen.

Zo werden de lange rente, de wisselkoers en de olieprijs verlaagd door DNB, terwijl de veronderstelde groei van de relevante wereldhandel met een half procentpunt werd verhoogd.

In de ramingen sprak DNB van een "aanzienlijk" herstel van de consumptie en de investeringen. De export blijft evenwel de belangrijkste groeimotor, aldus de bank. "De depreciatie van de euro heeft de prijsconcurrentiepositie van exporterende bedrijven verbeterd", zo voegde DNB daaraan toe.

Dankzij de groeiende economie neemt de werkloosheid af naar 6,7 procent in 2017. In 2014 bedroeg de werkloosheid nog 7,4 procent.

Ook de overheidsfinanciën profiteren van de aantrekkende economische groei. DNB verwacht dat het tekort daalt van 1,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar naar 0,6 procent in 2017. De overheidsschuld laat over dezelfde periode een vermindering zien van 68,9 procent van het bruto binnenlands product naar 64,9 procent.

Leren beleggen

Live koersen